Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Roman Çeşitleri Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

A) Konularına Göre Roman Türleri

1. Aksiyon Romanları

Olay unsurunun ön plana çıkarılmasına dayanan romanlardır. İki çeşidi vardır.
a) Polis romanı
b) Macera romanı

2. Psikolojik Romanlar

Kişi unsurunun ön plana çıkarılmasına dayanır. Dış dünyadan çok, kişi ve iç dünyası esas alınır. Dış dünyaya kişinin iç dünyası ile ilgisi oranında yer verilir. Belli başlı çeşitleri şunlardır:
a) Karakter romanı
b) Tutku romanı
c) Şuuraltı romanı
d) Biyografik roman

3. Sosyal Romanlar

Kişi ve çevre unsurlarını ön plana çıkaran romanlardır. Bu romanlar bir çağı yansıtabilir, bir bölgeyi töreleriyle birlikte ele alabilir. Belli başlı çeşitleri şunlardır:
a) Töre romanı
b) Tarihi roman

4. Düşünce Romanları

Kişi unsurunu düşünce yapısı ve dünya görüşü bakımından ön plana çıkaran romanlardır. Bu romanlar daha çok bir takım görüşlerin savunulması, tartışılması, ya da çürütülmesi gayesiyle yazılmaktadır. Bu tür romanlara tezli romanlar da denilmektedir.

5. Fantazi Romanları

Hayal gücüne dayanan romanlardır. 19. yüzyılda ilimlerin gelişmesiyle yaygınlık kazanmıştır.

6. Egzotik Romanlar

Uzak, yabancı ülkeleri tanıtmak gayesiyle yazılan romanlardır.

Eserin özelliklerine göre yukarıdaki tasnife tabi tutulabilen roman, sanatçının duygu, düşünce, görgü ve bilgisine göre de sınıflandırılabilir. Yazarın sanat felsefesine, kültür yapısına ve dünya görüşüne göre romanlar şu genel isimler altında toplanabilir:

B) Üslup Bakımından Roman Türleri

1. Romantik Roman

His ve hayal unsurlarının ağırlık taşıdığı, belli bir şiirliliğin hakim olduğu romanlardır. Yazar coşkun bir his ve heyecan hali içindedir. Bu romanlarda yazar daha çok kendi şahsi duygularını ve maceralarını anlatır. Olaylar duyguların zengin dünyasında abartılarak daha etkileyici hale sokulur. Bu romanların belirgin özelliği duygu ve hayalin bütün esere hakim olması, gözlem ve inceleme unsurlarının duygu ve hayal unsurlarının yanında silikleşmiş bulunmasıdır. Bu akıma mensup sanatçılarda gerçeklerden çok, duygular ve hayaller önemlidir.

2. Realist Roman

Gözlem ve araştırma unsurlarının esas alındığı, his ve hayal unsurlarının ikinci plana itildiği romanlara denir. Realist romanlarda gerçekler, görülenler ve incelemelerin ortaya koyduğu neticeler önemlidir. Sanatçı hiçbir surette kendi duygu, düşünce ve hayallerini eserine karıştırmaz. Realist romancılar toplumun içinde titiz birer araştırmacı gibi incelemeler yaparlar, olayları ve karakterleri objektif olarak tespit ederler ve değerlendirirler. Gayeleri okuyucuya romantik romanlarda olduğu gibi kendi duygu ve hayallerini aktarmak değil, kendilerinin dışında var olan gerçekleri, canlı tablolar halinde, aslına sadık kalarak dile getirmektedir.

3. Natüralist Roman

Realist romanla büyük benzerlikleri vardır. Ancak natüralist roman realist romana göre ilme ve araştırmaya daha çok önem verir. Natüralistler gerçeğe bağlılıkta ve sosyal meseleleri araştırmada realistlerden çok daha fazla ilmi metodlara bağlılık gösterirler. Toplumu adeta bir laboratuvar olarak düşünürler ve eserlerini bu laboratuvar içinde, ilmi verilere kesinlikle bağlı kalarak kaleme alırlar. İnsanı ele alırken, biyoloji ilminin ortaya koyduğu gerçeklerden, toplumu ele alırken de sosyolojinin kanunlarından yola çıkarlar ve bu ilimlerin vardığı sonuçlara göre neticeye ulaşmaya çalışırlar.

Romanlar edebi akımlara göre klasik, romantik, realist, sürrealist, popüler roman gibi isimlerle sınıflandırılabildiği gibi, iç yapısına göre de tarihi roman, macera romanı, sosyal roman ve tahlil romanı olarak çeşitlendirilirler.

C) Yapısına Göre Roman Türleri

Tarihi Roman

Konularını tarihte yaşamış kahramanlar ve onların başlarından geçen olaylardan alır. Romancı bu kahraman ve olaylar üstünde az çok değişiklik yapabilir. Ancak başarılı bir tarihi roman, gerçeği buğulandırmadan zevkle okunur bir üslupla yazılmış romandır. Tarihi roman yazmak için yalnız kahraman isimleri ve olayların kronolojisini bilmek ve vermek yetmez. Olayın yaşandığı zamanı, coğrafi özelliklerini, sosyal, kültürel ve sanat değerlerini çok iyi tanımak ve o zamanda topluma hakim olan inanç, ideal ve anlayışları da iyice bilmek gerekir.

Macera Romanı

Günlük hayatta her zaman rastlanmayan değişik, şaşırtıcı, beklenmez, esrarlı olayları konu edinen romandır. Bu romanlarda vak’a yani olay hemen her şey demektir. Bunlar yeni keşfedilmiş veya tasarlanan ülkelerde geçer. Hayali olabilir. Ancak olağandışı unsurlar taşımalı, korkunç ve acayip hisler uyandırmalıdır. Olayların akışı ve iç içe girmesi çok süratli olmalı, okuyucuda heyecan ve merak uyandırmalıdır. Kahramanları kurnazlık, maddi kuvvet ve cesaretleriyle üstün vasıflıdırlar. Daha çok silahşör, şövalye, polis, ajan ve casuslardan seçilir. Hep hareket halindeyken tanıtıldıklarından ruh yapıları üstünde durulmaz. Bu romanlarda fikir zenginliği yoktur. Maksat şaşırtıcı ve heyecanlı konularla okuyucuya hoşça vakit geçirtmektir.

Sosyal Roman

Romancıların yaşadıkları toplumu, o toplumu ilgilendiren meseleleri yeni bir açıdan ele alarak yazdıkları romanlardır. Gizli veya açık bir maksat telkinine çalışırlar. Kişiler, bazı meslek ve sınıfları temsil eden birer tip olarak alınır. Olaylar, sosyal sebeplerle açıklanmak istenir. Ruh tahlilleri ve duygu derinlikleri arka plana atılmıştır. Bütün tezli romanlar bu gruptandır.

Tahlili Roman

Dış alemde geçen olaylardan çok, kahramanın iç dünyasını ve insan benliğinin kişi ve toplum çatışmaları içindeki belirtilerini konu edinen romanlara denir. Fertçi bir görünüş hakimdir. Kahramanları olan kişileri bütün derinlikleriyle ortaya koyarlar. Çok defa aşırı ülküler, sert ihtiraslar, derin hisler taşıyan ve bazen sakat ruhlu dengesiz insanları ele alarak işlerler.Roman Çeşitleri Resimleri

 • 8
  Roman Türleri Kavram Haritası 2 yıl önce

  Roman Türleri Kavram Haritası

Roman Çeşitleri Sunumları

 • 3
  Önizleme: 2 yıl önce

  Roman Türleri Konu Anlatımı Slaytı

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  III . ROMANstyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  ROMANYaşanmış ya da gerçeğe uygun biçimde tasarlanmış olayları yer ve zaman göstererek anlatan ,öyküden daha uzun yazılara roman denir.Ögeleri açısından romanla öykü arasında fark yoktur.Ancak bu ögeler romanda daha ayrıntılı ,kapsamlı biçimdeyer alır.Roman kişileri çok ayrıntılı biçimde tasvir edilir;ruh çözümlemelerine romanda daha geniş yer verilir.Romanda anlatım birinci ya da üçüncü kişi ağzından yapılabilir.Değişik yazı türlerinin özelliklerinden de yararlanılabilir.(Mektup,anı,günlük,deneme,gezi yazısı)Goethe-”Genç Werther’in Acıları (mektup)Reşat Nuri-”Bir Kadın Düşmanı” (mektup)Yakup Kadri-”Anamın Kitabı” (otobiyografi)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  ROMAN TÜRLERİ1)KONU ve TEMALARINA GÖRE ROMANLARa)Macera (Serüven)Romanlarıb)Tarihsel Romanlarc)Sosyal Romanlard)Psikolojik Romanlar2)AKIMLARINA GÖRE ROMANLARa)Klasik Romanb)Romantik Romanc)Realist Romand)Naturalist Romanstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  MACERA(SERÜVEN) ROMANLARI :Günlük yaşamda her zaman rastlanmayan,şaşırtıcı,değişikve esrarlı olayları konu eden romanlarıdır.Kahramanlar çok hareketli,kurnaz ,cesur ve hareketlidir.Macera romanlarında olayların geçtiği yer sık sık değişir.Robinsen Crusoe-Daniel DEFOEİki Sene Mektep Tatili-Jules VERNEKim-Rudyard KİPLİNGHasan Mellah-A.MİTHATPolisiye ve egzotik romanlarda macera romanları kapsamında düşünülebilir.Polisiye romanlarda hırsızlık,soygun ve cinayet olayları işlenir.A.Christie-Nil’de Ölüm,Şark Ekspresinde CinayetEgzotik romanlarda Avrupa’ya uzak ülkelerin manzaralarını, oralarda yaşayan töre ve geleneklerini anlatmak esastır.Piyer Loti-İzlanda Balıkçısıstyle.visibility

  5. Sayfa
  TARİHSEL ROMANLARTarihin değişik dönemindeki olayları işler.Kahramanlar gerçek veya düşsel olabilir.Anlatılanlar tarih gerçeklerine çoğu kez uygundur.Tarihsel roman, Romantizmin bir ürünüdür.Dünya Edebiyatında bu türün ilk örneğini İngiliz Walter Scott vermiştir.Türk Edebiyatında ise tarihi roman ilk Ahmet Mithat-YENİÇERİLERBatılı anlamda ilk tarihsel romanımız Namık Kemal-CEZMİWawerley- Walter SCOTTIvanhoe- Walter SCOTTMonte Cristo- Alexandre DUMASTaras Bulba- GOGOLSalambo- G.FLAUBERTDevlet Ana- Kemal TAHİRKüçük Ağa- Tarık BUĞRADeli Kurt- Nihal ATSIZstyle.visibility

  6. Sayfa
  SOSYAL ROMANLARToplumsal sorunları işleyen romanlar bu gruba girer.Bu tür romanlarda sosyal olay ve olguların (ihtilaller,sınıfsal kavgalar,ırkçılık, köyden şehre göç,yoksulluk…)nedenleri üzerinde durulur.Töre romanları ve tezli romanlar olmak üzere ikiye ayrılır:Halide Edip ADIVAR – SİNEKLİ BAKKAL (Töre romanı)Hüseyin Rahmi GÜRPINAR- BEN DELİ MİYİM? (Tezli roman)SEFİLLER-Victor HUGOMEYHANE-Emile ZOLAGAZAP- John STEİNBECKBEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE-Orhan KEMALstyle.visibility

  7. Sayfa
  PSİKOLOJİK ROMANLARRoman kahramanlarının ruh çözümlemeleri yapılır;onların insanlara,olaylarave topluma bakışı yansıtılır.Bu tür romanlara “tahlil romanı” adı verilir.Psikolojik roman türünün ilk örneği ;M.de la FAYETTE’nin –LA PRİNCESSE DE CLEVESTürk Edebiyatında bu türün ilk örneği;Mehmet RAUF- EYLÜLGenç Werther’in Acıları-GOETHESuç ve Ceza-DOSTOYEVSKİ9.Hariciye Koğuşu-PEYAMİ SAFABir Tereddüdün Romanı-PEYAMİ SAFAstyle.visibility

  8. Sayfa
  KLASİK ROMANBu akımda roman türü çok az gelişmiştir.M.De la FAYETTE- Princesse de Clevesstyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  ROMANTİK ROMANKlasik akıma tepki olarak doğan Romantizm ,olaylarınduygusal açıdan yansıtılmasına önem verir ve kuralcılığıreddeder.Victor HUGO- SEFİLLERNamık KEMAL-İNTİBAHstyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  REALİST ROMANOlayları ,insanları ve toplumları gerçekçi açıdan Yansıtan romanlardır.Stendhal-KIZIL VE KARATolstoy-SAVAŞ ve BARIŞHalit Ziya-MAİ ve SİYAHstyle.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  NATURALİST ROMANOlayları ve kişileri bir bilim adamı gözüyle inceleyen naturalist romancılar gerçekçiliği ileri boyuta götürmüşlerdir.Emile ZOLA –MEYHANEAlphonse DAUDET-JACKstyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  TÜRK EDEBİYATINDA ROMANTürk edebiyatında roman Tanzimat’la girmiştir.İlk yerli roman Şemsettin Sami-Taaşuk-ı Talat ve Fıtnat(1872)İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa-Telemak (Fenelon’dan)(1859)Batılı anlamda Modern Türk romanının kurucusu Halit Ziya UşaklıgilTürk romanı teknik açıdan Servet-i Fünun döneminde güçlenmiş,Cumhuriyet döneminde iyice gelişmiştir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

Roman Çeşitleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Roman Çeşitleri Ek Bilgileri

 • -1
  2 yıl önce

  Hayat bazen tatlıdır

  2 yıl önce hayat her zaman tatlımıdır

Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Roman Türleri Kavram Haritası
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)